PiggyBaggy -kuljetusten yleiset säännöt

PiggyBaggy -palvelun tarkoitus on tarjota käyttäjille kohtaamispaikka, jossa kuljetuksista sopiminen on helppoa, luotettavaa ja turvallista. Tämä edellyttää myös käyttäjiltä toisten käyttäjien huomioimista siten, että kaikki tietävät mitä voivat odottaa palvelukokemukselta. Sääntöjen tarkoitus on toimia ohjeena, jonka mukaan toimittaessa muut käyttäjät välttyvät yllätyksiltä, jotka tekevät palvelun käytöstä vaikeampaa tai turvattomampaa.

  1. Yleiset periaatteet
   Kaikki PiggyBaggy -palvelussa tapahtuva kuljetusten sopiminen perustuu rehellisyyteen sekä hyvien tapojen ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseen. Käyttäjät sitoutuvat hyväksymiensä käyttöehtojen lisäksi noudattamaan näiden yleisten sääntöjen mukaisia hyviä tapoja. Jos käyttäjä toimii näiden sääntöjen vastaisesti, hänen voidaan tulkita rikkoneen PiggyBaggy -palvelun käyttöehtoja. Käyttäjät vastaavat henkilökohtaisesti ilmoitustensa totuudenmukaisuudesta ja toimintansa luotettavuudesta ja rehellisyydestä.
   Palvelussa käyttäjät voivat jättää yksilöityjä tai toistuvia kuljetustarjouksia tai kuljetuspyyntöjä muiden käyttäjien nähtäväksi ja vastaavasti selata muiden käyttäjien jättämiä ilmoituksia.
   Palvelussa hyväksytyistä kuljetustarjouksista ja kuljetuspyynnöistä syntyy molempia osapuolia sitovia kuljetussopimuksia. Hyväksy vastapuolen ehdotus vain, jos aiot varmasti suorittaa oman osuutesi siitä.
  2. Kuljetustarjouksen jättäminen
   Kuljetustarjouksessa tulee kuvata lähtö- ja päätepiste, aikataulu, vapaa kuljetuskapasiteetti ja muut tiedot totuudenmukaisesti.
   Kuljetustarjouksessa on syytä antaa vain sellaisia lisätietoja, jotka ovat olennaisia kuljetuksen suorittamiseksi, kuten esimerkiksi ”En voi pysähtyä ajotien varteen”.
  3. Kuljetuspyynnön jättäminen
   Kuljetuspyynnössä tulee kuvata lähtö- ja päätepiste, aikataulu, kuljetettava tavara ja muut tiedot totuudenmukaisesti.
   Kuljetuspyyntöön liittyy tarjous korvauksesta. Palvelu ehdottaa käyttäjälle kuljetukselle sopivaa korvausta. Tilaajan tarjoama korvaus näkyy kuljettajalle, jonka hyväksyttyä kuljetuspyynnön se on molempia osapuolia sitova.
   Kuljetuspyynnössä on syytä antaa vain sellaisia lisätietoja, jotka ovat olennaisia kuljetuksen suorittamiseksi, kuten esimerkiksi ”Itellan pakettiautomaatin avauskoodi 1234”.
  4. Kuljetuksen vastapuolen valitseminen
   Käyttäjien jätettyä palveluun kuljetustarjouksia ja kuljetuspyyntöjä palvelu etsii näistä sellaiset, jotka sopivat maantieteellisesti ja ajallisesti yhteen niin, että kuljetus voisi toteutua. Palvelu esittää kuljettajalle listan kuljetuspyynnöistä, jotka sopivat hänen kuljetustarjouksessaan ilmoittaman matkan osaksi. Palvelu esittää tilaajalle listan kuljetustarjouksista, joihin hänen kuljetuspyynnössään ilmoittama matka sopii. Jos listalla ei ole yhtään vastapuolta, käyttäjä voi muuttaa kuljetustarjoustaan tai kuljetuspyyntöään vastapuolten löytymisen helpottamiseksi.
   Kumpi tahansa, kuljettaja tai tilaaja, voi ehdottaa kuljetusta listalta valitsemalleen vastapuolelle. Tällöin hän sitoutuu kuljetustarjouksen tai kuljetuspyynnön mukaisten ehtojen (esim. lähtö- ja päätepiste, aikataulu) mukaisiin kuljetussopimuksen ehtoihin.
  5. Kuljetuksen sopiminen
   Palvelu toimittaa ehdotuksen vastapuolen hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Mikäli vastapuoli hyväksyy ehdotuksen, palvelu toimittaa kuljetussopimuksen ehdot kuljetuksen osapuolille. Sitova sopimus kuljetuksesta syntyy, kun palvelu on varmentanut viestien perillemenon ja kuljetus näkyy palvelussa sovittuna.
   Tämän jälkeen kuljetussopimuksen ehtojen (esim. lähtö- ja päätepiste, aikataulu) muuttamisen täytyy tapahtua yhteisymmärryksessä ja vain painavasta syystä. Ole yhteydessä suoraan vastapuoleen, jonka tavoitat palvelun kautta tai palvelun välittämillä yhteystiedoilla.
   Käyttäjä voi ehdottaa kuljetusta usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Tällöin sopimus syntyy sen käyttäjän kanssa, joka ensimmäisenä vastaa myöntävästi palvelun toimittamaan ehdotukseen. Mahdolliset ylimääräiset ehdotukset vanhenevat, eikä niihin voi enää vastata myöntävästi. Viimeisin tilanne näkyy aina palvelussa.
   Jos käyttäjä toistuvasti hylkää hänen kuljetustarjouksiensa tai kuljetuspyyntöjensä ehtojen mukaisia vastapuolten ehdotuksia, hänen luotettavuutensa käyttäjänä kärsii, ja muut käyttäjät voivat jättää jatkossa tekemättä hänelle sopivia ehdotuksia.
  6. Kuljetuksen luotettavuus
   Tavaroiden luovuttaminen vieraan ihmisen kuljetettavasi on suuri luottamuksen osoitus. Vaikka tavara voikin olla korvattavissa, sen katoaminen tai vaurioituminen voi aiheuttaa lyhytaikaisesti merkittäviä hankaluuksia vastaanottajan arkielämässä.
   Toisaalta kuljettaja joutuu luottamaan siihen, että kuljetuksen vaatima lisävaiva on hänen odottamallaan tasolla. Jos tavaran lähettäjä tai vastaanottaja eivät sovitusti huolehdi tavaran toimittamisesta kuljettajalle tai sen vastaanottamisesta, ylimääräinen odottelu tai vastapuolen haeskelu voi aiheuttaa lyhytaikaisesti merkittäviä hankaluuksia vastaanottajan arkielämässä.
   Käyttäjät sitoutuvatkin tapaamaan sovitussa paikassa aikataulun mukaisesti. Kaikkien osapuolten tulee pitää matkapuhelimensa päällä ja olla tavoitettavissa lähellä sovittua tapaamisaikaa. Mikäli lähettäjä tai vastaanottaja ei kohtuullisessa ajassa ole saanut toimitetuksi tavaraa kuljettajalle tai vastaanottanut sitä, eikä häneen saa yhteyttä, kuljettajalla on oikeus jatkaa matkaansa. Mikäli kuljettaja ei kohtuullisessa ajassa ole saapunut noutamaan tavaraa lähettäjältä tai toimittamaan sitä vastaanottajalle, eikä häneen saa yhteyttä, lähettäjällä tai vastaanottajalla on oikeus ilmoittaa kuljettajan jättäneen kuljetus suorittamatta.
  7. Rajoitukset
   Tilaajan tulee noudattaa kuljettajan ehtoja sekä yleisiä ohjeita. Ilman kuljettajan erillistä suostumusta (esim. lisätiedoissa) kuljettajalle ei ole soveliasta toimittaa likaisia tai kuraisia tavaroita, voimakkaasti haisevia aineita tai muita matkustusmukavuutta tai kuljetusvälineen kuntoa olennaisesti heikentäviä tavaroita. Samoin eläinten kuljettaminen on kiellettyä ilman kuljettajan erillistä suostumusta.
   Kuljetusta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin. Siten esimerkiksi huumausaineiden, aseiden tai räjähdysaineiden kuljettaminen on kielletty.
  8. Kuljetuksen maksaminen
   Toistaiseksi kuljetusta ei voi maksaa palvelun kautta. Tilaajan tulee varata mukaansa sovittu korvaus täsmälleen oikena suuruisena, ja maksaa kuljettajalle tavattaessa.
   Kuljetuksesta sovittu hinta on molempia osapuolia sitova. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia korvaukseen alennusta, eikä kuljettajalla ole oikeutta vaatia sovittua korkeampaa korvausta. Palvelun toimintaperiaatteesta johtuen kuljetuskorvaus on aina tilaajan itse kuljetuspyynnössään tarjoama korvaus, eikä ole riippuvainen muista kuljettajan mahdollisesti kuljettamista tavaroista tai niille sovituista korvauksista.
   Palvelu vapauttaa sovitun kuljetuskorvauksen kuljettajan käyttöön siinä vaiheessa, kun kuljetus on todettu toimitetuksi ehtojen mukaisesti perille.
  9. Palaute ja väärinkäytökset
   Käyttäjät voivat kuljetuksen loputtua arvioida palvelun kautta vastapuolen kykyä suoriutua kuljetussopimuksen mukaisista ehdoista. Mikäli käyttäjä ei ole tehnyt arviota 24 tunnin kuluessa kuljetuksen loppumisesta, palvelu päättelee kuljetuksen vastapuolen toimineen ehtojen mukaisesti.
   Palvelu käsittelee käyttäjien toimittamia tietoja täysin teknisesti, eikä näin ollen voi valvoa kaikkien ilmoitusten sisällön ohjeiden mukaisuutta. Käyttäjiä kehitetaan ilmoittamaan palvelun ylläpidolle ilmoituksesta tai käyttäjän toiminnasta, joka on lakien, palvelun käyttöehtojen, sääntöjen tai hyvien tapojen vastainen sähköpostilla osoitteeseen info@piggybaggy.com.
   Väärinkäytöksiin suhtaudutaan vakavasti. Ohjeiden vastaiset ilmoitukset poistetaan viipymättä, kun niistä on saatu tieto. Ylläpito pyrkii myös estämään vastaavat rikkomukset jatkossa. Sääntöjen vastaisesti toimivien käyttäjien käyttäjätili voidaan jäädyttää määräaikaisesti tai sulkea lopullisesti. Lisäksi käyttäjän henkilö- tai tunnistamistiedot voidaan törkeissä tapauksissa luovuttaa viranomaisille väärinkäytösten tutkimiseksi.

Piggybaggy pidättää oikeudet muutoksiin.

Laadittu 10.8.2013.